Privacy Statement & cookie verklaring Tectons

Wij zijn ons ervan bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze
verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. In deze privacy verklaring laten we je weten
welke gegevens we verzamelen en vastleggen als je onze website gebruikt en/of je inschrijft bij
Tectons en waarom we deze gegevens verzamelen.
Ook verduidelijken we aan wie de gegevens worden verstrekt en wie de gegevens mag verwerken. Zo
snap je precies hoe wij werken. Je dient je ervan bewust te zijn dat Tectons niet verantwoordelijk is
voor het privacy beleid van andere sites en bronnen.
Tectons respecteert de privacy van alle bezoekers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke
informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Tectons handelt in overeenstemming
met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Door diensten van Tectons te gebruiken, dan
wel door de website van Tectons te bezoeken verklaar je akkoord te gaan met deze privacy
verklaring.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Wanneer je solliciteert op onze website, je aanmeldt voor een jobalert of het contactformulier invult
vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om deze
diensten uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van een derde
partij.
Vastleggen en verwerking van gegevens
In het kader van de dienstverlening legt Tectons gegevens vast in haar database. Wij leggen de
volgende gegevens vast of kunnen deze vastleggen:
•    Voor en achternaam
•    Adresgegevens
•    E-mailadres
•    Telefoonnummer
•    CV
•    Motivatie
•    Functie voorkeuren
•    Beschikbaarheid en arbeidsverleden
De gegevens worden bewaart voor de periode die nodig is om het doel te bereiken, met een
maximale bewaartermijn van 3 jaar. Verder worden er automatisch gegevens gegenereerd. Welke
gegevens dat zijn lees je verderop in deze Privacy Verklaring.
Wij leggen gegevens vast om:
•    Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samen te brengen;
•    Jobalerts te versturen, mits je daar toestemming voor hebt gegeven;
•    Screenings te kunnen uitvoeren voor onze opdrachtgevers.
Gegevens zijn toegankelijk voor de volgende derde partijen:
•    Hostnet
•    Salesforce CRM
•    Opdrachtgevers die zoeken naar geschikte kandidaten, waarbij in elk geval het cv zal worden
verstrekt.

Doeleinden

We verzamelen en/of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die
worden beschreven in deze privacy verklaring, tenzij we van tevoren je toestemming hiervoor
hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld, anders dan in de gevallen zoals in deze privacy
verklaring vermeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers
zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

Veranderingen

Deze privacy verklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele
aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in onze privacy
verklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacy verklaring te raadplegen.
Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle
persoonlijke informatie die op het moment aan ons is verstrekt. Wij zullen de informatie verwijderen,
indien en voor zover het wettelijk is toegestaan dit te doen.

Aansprakelijkheid

Onze website bevat links naar andere internetsites. Tectons is niet verantwoordelijk voor het doen
en laten van die andere websites met betrekking tot privacy. Wij raden je aan om op te letten
wanneer je onze internetsite verlaat en om de privacyverklaring van elke website te lezen die
persoonsgebonden informatie verzamelt. Deze privacy verklaring heeft alleen betrekking op
informatie die verzameld wordt door middel van deze internetsite. Tectons is te allen tijde gerechtigd
zonder opgaaf van redenen informatie van de website te verwijderen.

Beveiliging

Tectons neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. De website van Tectons maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te
borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als je je gegevens aan wilt passen of jezelf uit onze bestanden wilt laten halen, kun je contact met
ons opnemen. Zie onderstaande gegevens.
Email: info@tectons.nl
Telefoon: 06-53191152

Cookies

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst) informatie die een server naar de browser stuurt met de bedoeling

dat de browser deze informatie bij een volgend bezoek weer terug zal sturen. Cookies van Tectons
kunnen je computer of bestanden niet beschadigen. Tectons plaatst alleen cookies die voor het
uitvoeren van de diensten noodzakelijk zijn. Indien er andere cookies moeten worden geplaatst, dan
vragen we jouw voorafgaande toestemming. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om
cookies te accepteren, maar je kan je browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om

aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en
services, op onze en op ander websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in je
browser.

Google Analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics om te helpen analyseren hoe gebruikers de
website gebruiken. Deze informatie bestaat uit: je IP-adres, het type browser, het computersysteem
dat je gebruikt en de pagina’s die je bezoekt op Tectons. De verkregen informatie wordt vervolgens
gebruikt om de website te optimaliseren. Tectons plaatst geen cookies ten bate van andere partijen,
zoals advertentie netwerken.

Doorgifte aan het buitenland

Tectons maakt o.a. gebruik van Google Analytics. De servers van Google bevinden zich buiten de
Europese Unie. Met de VS zijn inmiddels afspraken gemaakt, zodat zij voldoen aan de minimale EU
Privacy afspraken.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan de geldende privacy wetgeving en aan onze eigen privacy
verklaring voldoen. Als je vragen hebt over deze privacy verklaring, kun je contact met ons opnemen.